גליונות קודמים

  • 106 | אפריל 20
  • 107 | מאי 20
  • 108 | יוני 20

Januari 2021
Nr.114

Hoopvol het nieuwe jaar in

De nieuwsbrief heeft een nieuw gezicht! Vanaf nu vind je maandelijks van iedere afdeling van Elah een bericht, aankondiging of artikel. We hopen dat op deze manier alle takken van dienstverlening goed naar voren komen, en dat iedere lezer voor hem of haar relevante informatie krijgt.
Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar, maar gelukkig is inmiddels een begin gemaakt met de vaccinatie tegen Covid19, en kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken.
We wensen iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021!