Een thuis voor mensen die kampen met de gevolgen van trauma en verlies, en in emotionele nood verkeren

Over Elah

Het Elah Centrum is in 1979 door en voor uit Nederland afkomstigen opgericht en behoort in Israel tot de pioniers op het gebied van psychologische hulpverlening aan Sjoa-overlevenden. In de loop der jaren is ons werkterrein uitgebreid, en vandaag de dag staan ​​we open voor iedereen. We helpen duizenden mensen in emotionele of psychische nood. Tot onze doelgroepen behoren onder meer Sjoa-overlevenden en hun families, families die plotseling verlies hebben geleden en families van omgekomen soldaten.

Met meer dan 40 jaar ervaring in het therapeutische- en opbouwwerk zijn wij de leidende organisatie voor steun bij verlies en rouw.

Bij het Elah Centrum kunt u terecht voor individuele, relatie-, gezins- en groepstherapie, voor psychiatrisch advies, en voor een grote verscheidenheid aan sociale activiteiten, die bijdragen aan de verwerking van pijn en aan het terugvinden van levensvreugde. Behandelingen bij Elah worden gegeven zonder wachttijd, in groot vertrouwen, en met speciale aandacht voor de culturele achtergrond van de client. Na een inleidend gesprek wordt een behandelplan opgesteld dat is gebaseerd op de wensen van de client mbt de behandelmethode, de taal en het geslacht van de therapeut.

Ons team bestaat uit ongeveer 300 therapeuten (maatschappelijk werkers, psychologen, psychotherapeuten, relatie- en gezinstherapeuten, seksueel therapeuten, kunsttherapeuten, dramatherapeuten, muziektherapeuten, dierentherapeuten, bibliotherapeuten, klinisch criminologen en existentieel begeleiders). Daarnaast telt het Elah Centrum ongeveer 100 vrijwilligers die zeer betrokken zijn met en actief binnen onze doelgroep.

We werken samen met overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het zakenleven, verenigd in het streven om de hulp aan onze doelgroepen te bevorderen.

Het Elah Centrum is een onderwijsorganisatie die door de toepassing van nieuwe behandelmodellen probeert de professionele zorg te verbeteren en bij te dragen aan het creëren van een veerkrachtige samenleving.

In 2015 ontving het Elah Centrum de 'Decoratie van Licht'. Deze onderscheiding van het Holocaust Welfare Victims Fund in Israël wordt toegekend voor bijzonder vrijwilligerswerk ten bate van Sjoa-overlevenden.

In 2012 kreeg het Elah Centrum bijzondere erkenning van de Israel Gerontology Association vanwege de bijzondere bijdragen ten bate van ouderen in Israël.

Steun Elah

Elah is als non-profitorganisatie (nr. 580040947) afhankelijk van donaties. Ook u kunt door een financiele bijdrage ons helpen onze werkzaamheden voort te zetten.

Het 'Elah voor Iedereen' fonds

Geregeld komen bij Elah aanvragen voor psychotherapie binnen van mensen die de behandeling niet kunnen bekostigen.

Omdat we als organisatie hulp willen bieden aan alle mensen in nood, ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, hebben we in 2013 het
‘Elah voor Iedereen’ fonds opgericht, dat als enig doel heeft psychotherapie te geven aan mensen zonder financiele middelen. Help ons hierbij!

Via onze website
http://bit.ly/elahJgive
Met credit card
bel naar het Elah kantoor,
03-6910921
Maak uw gift over op
Bank HaPoaliem, filiaal 641, rek. 225220 of IBAN IL150126410000000225220
Voor belastingaftrekbare donaties in Nederland
IBAN NL75ABNA0550509615 t.n.v. Stichting Elah Nederland, Amsterdam
Stuur een cheque op naam van
Elah naar ons kantoor
Yigal Alon 157, office 941, Tel Aviv 6744365

Rapporten

Bestuur

 • Yahel Shahar - voorzitter
 • Amos van Raalte - penningmeester
 • Amiram Klein - secretaris
 • Sarit Tromp-Sandormirsky - vice voorzitter
 • Miri Ben Sinai - lid

Controle commissie          

 • Eli Cohen
 • Avi Omessi

Directie

 • Bennie Leezer, algemeen directeur
 • Marina Shtark, klinisch directeur, dir. Therapeutisch Instituut
 • Rona Ackerman, dir. Crisisinterventie en Veerkracht
 • Margo Moyal, dir. Hulpcentra

Diensten

Hulpcentra

We bieden steun en zorg aan families die zijn getroffen door moord, zelfmoord of verkeersongeval, via hulpcentra in de Sharon, het noorden van het land en Jeruzalem.

De dood van een naaste en dierbare persoon is een moeilijke en ontwrichtende ervaring, zeker als het verlies onverwacht is en tegennatuurlijk. Plotseling verlies als gevolg van een traumatische gebeurtenis als moord, zelfmoord of een verkeersongeluk kan bij nabestaanden een ernstige crisis veroorzaken en vormt vaak het begin van een zwaar rouwproces. Begeleiding en assistentie door beroepskrachten in de eerste stadia van de verwerking is van cruciaal belang voor een gunstig verloop van het proces.

Het Ministerie van Arbeid, Welzijn en Sociale Voorzieningen onderhoudt, samen met het Elah Centrum en de vereniging ‘Voor het Leven’, acht regionale centra voor de ondersteuning van nabestaanden van plotselinge dood, waar gratis zorg wordt verleend.

Het Elah Centrum beheert vier van deze centra: in Haifa, Kfar Kana, Hadera en Jeruzalem; de vereniging Voor het Leven beheert de centra in Tel Aviv, Ashkelon, Beer Sheva en Tira.

In de hulpcentra worden de volgende diensten aangeboden: ondersteuning van gezinnen door professionals en vrijwilligers; doorverwijzing naar individuele, relatie of gezinstherapie; spirituele begeleiding; opzet en begeleiding van steungroepen; gemeenschappelijke activiteiten voor familie en professionals als herdenkingsplechtigheden, workshops en seminars. De juridische begeleiding van en rechtsbijstand aan nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten wordt gecoordineerd door de afdeling Rechtsbijstand van het Ministerie van Justitie.

Behandeling van Sjoa-overlevenden

Sinds 1979 wijden we ons aan de behandeling van Sjoa-overlevenden. Daarmee onderscheiden we ons in Israel als de pionier op het gebied van de psychosociale hulpverlening aan deze bijzondere groep.

Naarmate de jaren verstrijken en overlevenden van de Holocaust ouder worden, verzwakken ook de afweermechanismen die hen hielpen om te gaan met hun moeilijke oorlogservaringen. Tegelijkertijd brengt ouderdom zelf nieuwe verliezen en uitdagingen met zich mee. Ouderen verliezen partners, familieleden en vrienden, ze verliezen functies en vaardigheden, ze worden geconfronteerd met gezondheids- en mobiliteitsproblemen, en ervaren eenzaamheid. Omdat de nieuwe verliezen vaak oude, sluimerende trauma’s wakker roepen, hebben overlevenden van de Holocaust juist op latere leeftijd meer hulp en ondersteuning nodig.

Het Elah Centrum is een erkende behandelaar van het ‘Instituut voor de rechten van Sjoa-overlevenden’ van het Ministerie van Financien. Het ministerie bekostigt behandelingen die in dit verband worden uitgevoerd. Sjoa-overlevenden die voldoen aan de criteria van het ministerie kunnen gratis behandeling krijgen, verstrekt door professionele, ervaren en attente therapeuten. De behandeling vindt plaats in een van de regionale klinieken of in geval van beperkte mobiliteit, bij de client thuis.

Voor Sjoa-overlevenden met cognitieve beperkingen bestaan alternatieve behandelmethoden als kunsttherapie, muziektherapie met hulp van dieren.

Daarnaast organiseert het Elah Centrum therapeutische en sociale groepen in verpleeghuizen, dagcentra, clubhuizen en welzijnskantoren. In de groepen spreken overlevenden met leeftijdsgenoten in een aangename omgeving over allerlei thema’s die betrekking hebben op hun leven, toen en vandaag. Het contact dat in de groep wordt opgebouwd, helpt eenzaamheid te verlichten en heeft een positieve invloed op het geestelijk welzijn van overlevenden.

Familieleden van Sjoa-overlevenden kunnen voor hulp en begeleiding terecht bij het Therapeutisch Instituut van het Elah Centrum. Neem hiervoor contact op met...

Therapeutisch Instituut

Ieder mens wordt tijdens zijn of haar leven geconfronteerd met verliezen. Denk bijvoorbeeld aan de dood van dierbaren, de scheiding van een partner, veranderingen van woon- of werkomstandigheden, pensionering of kinderen die het huis verlaten. Al dergelijke ervaringen kunnen bij ons of in de familiekring heftige emoties oproepen en moeilijkheden veroorzaken, die door therapie vaak kunnen worden verzacht.

Psychotherapie is geschikt voor mensen van alle leeftijden. De therapeut helpt de client om problemen te begrijpen, pijnlijke gevoelens te verwerken en moeilijke situaties aan te pakken. Uiteindelijk is het streven om de kwaliteit van leven van de client te verbeteren. De behandeling kan kort of lang duren, individueel zijn, met een echtgenoot of andere familieleden.

In het Therapeutisch Instituut van het Elah Centrum bieden we naast psychotherapie ook psychiatrische behandelingen en advies over het gebruik van medicatie bij geestelijke gezondheidsproblemen.

We werken met een groot team van ervaren en professionele therapeuten, en bieden diverse behandelmethoden aan waaronder psychodynamische therapie, CBT, logotherapie, narratieve therapie, expressieve en creatieve therapie, en spirituele begeleiding. Onze therapeuten hanteren strenge normen wat betreft privacy en respect.  Het TI hanteert geen wachtlijsten, en biedt een hoog niveau van deskundigheid.

Bij het TI komen de volgende groepen in aanmerking voor gratis of gesubsidieerde behandelingen:

Gratis behandeling voor gezinnen die naasten verloren als gevolg van moord, zelfmoord of een verkeersongeluk (zie Hulpcentra).

Gratis behandeling voor nabestaanden van IDF-soldaten (ook enkele plaatsen voor personen die niet zijn erkend door de sponsor, het Ministerie van Financien)

Door de Bitoech Leumi doorverwezen en gefinancierde behandelingen voor nabestaanden van slachtoffers van terreur.

Zorg voor mensen die een traumatisch verlies hebben geleden als gevolg van ziekte of ongeluk.

Door het ‘Instituut voor de rechten van Sjoa-overlevenden’ van het Ministerie van Financien gefinancierde behandelingen voor Sjoa-overlevenden.

Psychologische zorg voor de families van Sjoa-overlevenden.

Psychologische zorg voor uit Nederland afkomstigen.

Behandeling van alleenstaande soldaten die zijn doorverwezen door het Michael Levine Centrum voor Eenzame Soldaten.

Psychologische zorg voor studenten van de Open Universiteit.

Psychologische zorg voor werknemers van het Israelische Politiecorps, van het elektriciteitsbedrijf en van de brandweer (uitsluitend op grond van verwijzing door de werkgever).

Therapie voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Therapie op afstand

Naast behandelingen in de kliniek kun je bij Elah ook individuele, relatie- en gezinstherapie op afstand krijgen. Een van de voordelen van deze zogenaamde online therapie is de bereikbaarheid en laagdrempeligheid. Een volle agenda, beperkte mobiliteit of angst voor sociale stigma’s hoeven je niet langer te weerhouden om hulp te zoeken. Want via de telefoon, zoom of skype kun je heel gemakkelijk en discreet contact hebben met de therapeut, op een plek die jou het beste past.

Elah heeft een groot team van therapeuten in dienst, die ieder gespecialiseerd zijn in bepaalde behandelmethodes (onder meer psychotherapie, CBT, creatieve therapieen en seksuele therapie). Alle therapeuten zijn gediplomeerd en hebben veel ervaring met de behandeling van mensen die traumatische verliezen hebben geleden en/of een crisis doormaken.

Immigranten uit Nederland

De uit Nederland afkomstigen in Israël zijn al veertig jaar nauw verbonden met het Elah Centrum.

Het Elah Centrum is in 1979 opgericht door en voor de Nederlandse immigranten in Israël, en tot vandaag de dag vormt de Nederlandse gemeenschap een belangrijke doelgroep. Onze zorg stellen we ter beschikking aan alle Nederlanders in Israël. Leden van de gemeenschap en hun families komen in aanmerking voor gesubsidieerde behandelingen (individuele, relatie- of gezinstherapie) in het Nederlands of Hebreeuws. Het Elah Centrum coordineert en begeleidt in diverse regio’s van het land groepswerk voor Nederlanders. Deze groepen fungeren als een ondersteunende gemeenschap en helpen de band met de Nederlandse cultuur, taal en identiteit te onderhouden. We begeleiden een netwerk van vrijwilligers die de helpende hand bieden aan de ouderen en hulpbehoevenden, en we organiseren landelijke evenementen voor de Nederlandse gemeenschap, waaronder de jaarlijkse ceremonie voor de herdenking van de Sjoa.

Existentiele begeleiding

Mensen die worden geconfronteerd met een naderende dood of die een pijnlijk verlies meemaken, kunnen baat hebben bij existentiele begeleiding, een ondersteunende behandeling die de client in contact brengt met de spirituele kern in hem of haarzelf.

Existentiele begeleiding is een van de alternatieve therapieen bij het Elah Centrum. Het uitgangspunt van de behandeling is dat mensen die als gevolg van een traumatisch verlies worstelen met existentiele vragen, vaak behoefte voelen om in contact te komen met de 'spirituele ruimte' in zichzelf, waar ze kracht, betekenis, hoop en genezing kunnen vinden.

In de behandeling wordt gebruikgemaakt van heel verschillende hulpmiddelen zoals het luisteren naar levensverhalen, teksten lezen, spreken over filosofie en wereldbeeld, betekenis vinden in liedjes en melodieën, schrijven, persoonlijk gebed, mindfulness en ademhalingsoefeningen. De behandeling wordt uitgevoerd door beroepskrachten die zijn opgeleid aan officiele leerinstellingenen en worden erkend door de vereniging voor existentiele begeleiding.

Vrijwilligerswerk

Onze vrijwilligers vervullen een maatschappelijke en een praktische taak, zowel binnen de organisatie zelf als binnen de Nederlandse gemeenschap.

Het Elah Centrum coordineert een netwerk van vrijwilligers, die maatschappelijke, organisatorische en praktische werkzaamheden uitvoeren binnen de organisatie zelf en in de Nederlandse gemeenschap in Israel. Sommige vrijwilligers gaan op huisbezoek bij alleenwonende ouderen, andere vrijwilligers helpen bij het organiseren van sociale activiteiten of bij administratieve klussen op het Elah Centrum, en nog weer andere vrijwilligers beheren verzamelingen van Nederlandstalige boeken, die ze naar de bijeenkomsten voor ouderen brengen. Alle vrijwilligers worden individueel en in groepsverband begeleid door een maatschappelijk werker.

Ook in de hulpcentra voor families die plotseling verlies hebben geleden, heeft het Elah Centrum een vrijwilligersnetwerk opgezet. De meeste vrijwilligers hebben zelf traumatisch verlies geleden en willen hun ervaring en tijd graag wijden aan lotgenoten.  Ze zijn aanwezig bij de activiteiten voor nabestaanden, met het doel hen te helpen om het verlies te verwerken. De vrijwilligers worden geschoold door stafleden van de hulpcentra, en krijgen supervisie over hun vrijwilligerswerk.

Groepen

Wie geconfronteerd wordt met een traumatische verstoring van zijn of haar levensloop, kan baat hebben bij deelname aan groepsontmoetingen met lotgenoten. Samen komen met mensen die dezelfde moeilijke ervaringen hebben (gehad) als jij, naar elkaar luisteren, op elkaar reageren en van elkaar leren, zo’n dynamiek kan je helpen om te gaan met wat je meemaakt of hebt meegemaakt.

In het Elah Centrum zijn diverse therapeutische en sociale groepen actief:

Groepstherapie voor Sjoa-overlevenden en mensen die in hun leven een traumatische crisis hebben meegemaakt. De interactie met lotgenoten kan een inspirerende bron zijn voor wederzijdse hulp en persoonlijke groei. Onze groepen bestaan uit een klein aantal vaste deelnemers, die ervaringen delen en bespreken hoe ze vandaag de dag omgaan met het verleden. In verpleeghuizen, instellingen van beschermd wonen, dagcentra, clubhuizen en welzijnsinstellingen in het hele land worden therapeutische groepen aangeboden.

Sociale groepen voor Sjoa-overlevenden. In deze groepen spreken Sjoa-overlevenden met leeftijdsgenoten in een aangename, begripvolle en creatieve omgeving over kwesties die verband houden met hun leven. Het doel van de groep is gevoelens van eenzaamheid te verlichten en een positieve invloed uit te oefenen op het welzijn van de deelnemers. In de groepen wordt gebruikgemaakt van innovatieve hulpmiddelen zoals tuinieren, schrijven en schilderen, mindfulness, beweging, toneel en muziek. Groepen kunnen ook een van de thema’s kiezen die het Elah Centrum gebruikt voor het groepswerk, zoals Fotoalbum van mijn leven (persoonlijke foto's), Draaideuren (over belangrijke beslissingen), Door de maag (recepten en huismiddeltjes) of Een plek in mijn hart (speciale plaatsen). Sociale groepen in verpleeghuizen, instellingen van beschermd wonen, dagcentra, clubhuizen en welzijnsinstellingen in het hele land aangeboden.

Groepstherapie voor de Tweede Generatie, en steungroepen voor mensen die plotseling verlies hebben geleden als gevolg van moord, zelfmoord  of verkeersongeluk, waarin de deelnemers persoonlijke ervaringen delen en spreken over verwerking en alleen verder gaan.

Steungroepen voor ouders die een kind hebben verloren door ziekte. De groepen zijn erop gericht om de deelnemers te helpen omgaan met het verlies, en te leven met het verdriet.

Sociale groepen voor uit Nederland afkomstigen. De groepen helpen de band met de Nederlandse cultuur, taal en identiteit in stand te houden, en fungeren als een ondersteunende sociale gemeenschap.

De mogelijkheid bestaat om alternatieve groepen te openen.

Supervisie en bijscholing van vakgenoten

Om zich professioneel te ontwikkelen en te leren, maar ook om op een gezonde manier te werken, hebben maatschappelijk werkers en therapeuten voortdurend supervisie en training nodig.

Het Elah Centrum is een organisatie die nieuwe modellen ontwikkelt voor de omgang met verlies. In de loop van veertig jaar hebben we veel ervaring opgedaan op het gebied van zorg voor en psychische hulp aan Sjoa-overlevenden, op het gebied van hulpverlening bij verlies en rouw, op het gebied van vrijwilligerswerk. Deze ervaring geven we door aan vakgenoten in het veld.

Daarnaast geven we workshops aan vakgenoten die zich bezighouden met anger management.

Het Elah Centrum geldt als een praktisch opleidingsinstituut voor studenten maatschappelijk werk van de Universiteit van Tel Aviv en van andere programma’s.

Begeleiding aan werknemers tijdens crisis

Wij helpen de medewerkers van bedrijven die zijn blootgesteld aan noodsituaties.

Ieder bedrijf kan te maken krijgen met een crisis of noodsituatie op de werkplek: een collega die zelfmoord pleegt of iemand die overlijdt als gevolg van een ongeval in of buiten het bedrijf. In dat geval heeft de omringende staf direkt ter plekke ondersteuning nodig, om de ontwikkeling van posttraumatische stress te voorkomen en om zowel prive als op het werk te kunnen omgaan met het efffect van de gebeurtenissen.

Voor vragen of wensen hierover kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van de situatie en de wensen van het personeel kunnen we een plan op maat opstellen.

Lezingen en workshops

We bieden een ruim gevarieerd pakket van lezingen aan die zijn gericht op ouderen in het algemeen, en op Sjoa-overlevenden en vrijwilligers in het bijzonder.

De interactieve workshop bestaan uit een of meerdere bijeenkomsten met maximaal 12 deelnemers. In deze interactieve workshops, die onder leiding staan van een ervaren groepsbegeleider, bespreken de deelnemers hun ervaringen rond een specifieke thema.

Evenementen

Eens in de twee jaar houden we een Maatjesdag voor al de vrijwilligers van Elah.

Op Jom Hasjoa Wehagwoera organiseren we jaarlijks in het centrum van het land een herdenking voor de Nederlandse gemeenschap.

Op Jom Hasjoa Wehagwoera organiseren we jaarlijks in Haifa een herdenking voor de Nederlandse gemeenschap.

In het kader van de Hulpcentra houden we jaarlijks een herdenking van mensen die door levensdelicten om het leven kwamen.

In het kader van de Hulpcentra houden we jaarlijks een herdenking van mensen die door een verkeersongeval om het leven kwamen.

In het kader van de Hulpcentra houden we jaarlijks een Mars voor het Leven om diegene die door zelfmoord stierven te eren.

Het Elah Centrum organiseeert seminars en conferenties voor vak- en lotgenoten.

Het Elah Centrum is een actieve partner in het organisatiecommittee van de driejaarlijkse Internationale Conferentie over Verlies, Rouw en Geestelijke Veerkracht.

Contact

Elah Centrum voor steun bij verlies en rouw

Yigal Alon Street 157, office 941, Tel Aviv 6744365

Tel. 03-6910921

Fax 03-6951574

E-mail elah@elah.org.il

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.