Nieuws
Gespreksgroep nabestaanden

In oktober gaat een gespreksgroep van start voor ouders die een kind hebben verloren aan ziekte. De groep zal op woensdagen van 18.30 tot 20.30 bijeen komen op het Elah kantoor in Tel Aviv. Voor info en aanmelding kunt u contact opnemen met Nurit Sade, 050-2401052, of met Iriet Maman, 050-3733613.

Welkom bij Elah

Voor vragen en informatie, 

bel 03-6910921.

Welkom bij Elah, het centrum voor psycho-sociale begeleiding van uit Nederland afkomstigen en hun families.   In de dertig jaar van ons bestaan hebben we geprobeerd ouderen en jongeren naar groter levensgeluk te begeleiden. 

Voor filmfragmenten over de betekenis van Elah klik hier.

Slachtofferhulp

Centra voor nabestaanden
van misdrijf slachtoffers

Steun Elah

Fonds voor
gesubsidieerde therapie

Activiteiten
Simply-Smart.com