חדשות
קבוצת תמיכה להורים שכולים

 

אנו מעוניינים לפתוח קבוצת תמיכה להורים שאבדו את ילדיהם ממחלה. הקבוצה תתקיים בימי ד אחת לשבועיים בין השעות 18:30-20:30 במועדון של 'אלה', תל אביב. למידע נוסף: 050-3733613 

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים ל'אלה'. הצוות המקצועי מחכה רק לכם. למידע נוסף על השירותים והפעילויות, התקשרו 03-6910921.


מחקרים העוסקים בדור השני והשלישי לניצולי שואה

 

  • ד"ר סוניה לצטר-פאו, "הקשר בין תופעות פסיכולוגיות בקרב ניצולים שאיבדו את הוריהם בשואה לבין הרווחה הנפשית של צאצאיהם" . המחקר ביקש לבדוק את הקשר בין זיכרונות חודרניים והימנעות מזיכרונות בקרב ניצולי שואה לבין לחץ פסיכולוגי, בריאות פיזית והתפקוד הבין-אישי אצל הניצולים ואצל הצאצא הבכור. במחקר השתתפו 178 ילדי שואה ו-178 ילדים בכורים/ות של ניצולים. בין ההמלצות הטיפוליות שעלו מהמחקר ניתן למנות: הצורך בהתייחסות לזיכרונות חודרניים של הניצולים,התמודדות עם אובדן של ההורים בשואה,תפיסת הבת או הבן את התמודדות האם עם אובדן הוריה, ולתגובות הרגשיות של האם הקשורות לאבדנים. למצגת לחץ כאן

 

  • ד"ר שי שלקס,"ההשלכות של מאסר במחנות ריכוז על נישואיהם ומאפייניהם הבינאישיים של בני הדור השני לניצולים".  המחקר ביקש לענות על השאלות הבאות: האם אכן היו לחוויות השואה השפעות פסיכולוגיות ארוכות טווח גם על צאצאי הניצולים, כלומר: האם קיימים הבדלים בין ילדי הניצולים לאנשים שהוריהם אינם ניצולים. כמו כן, נשאלה השאלה מה המשתנה האישיותי המרכזי אשר הושפע בקרב קבוצה זו ומהן השלכותיה של פגיעה זו על מאפיינים פסיכולוגיים שונים של צאצאי הניצולים. על פי ממצאי המחקר נתגלו צאצאי הניצולים כבעלי עצמת אגו (מעין "כוחות אישיות") ירודה משמעותית הן מבני זוגם והן מחברי קבוצת ביקורת. בין בני הזוג של צאצאי הניצולים לבין קבוצת הביקורת נמצא גם כן הבדל מובהק לרעת בני הזוג, וזהו ממצא חדש ומפתיע. בנות של ניצולים תפסו את טיב היחסים בינן לבני זוגן כירוד משמעותית מבנות זוג של בני ניצולים ומבנות בקבוצת ביקורת. לגבי הגברים - לא נמצא הבדל כזה. בנות של ניצולים תפסו משמעותית פחות קבלה בינן לבני זוגן מיתר הבנות במחקר, ובנים לניצולים – יותר. כמו כן, נמצא שילדי ניצולים מבלים ואוהבים לבלות משמעותית פחות מאנשי קבוצת ביקורת ומתייעצים ומשוחחים טלפונית משמעותית יותר עם הוריהם. מממצאי המחקר ניתן ללמוד שקיימים הבדלים מובהקים בין צאצאי הניצולים לבין מי שהוריהם לא היו בשואה. "דור שני לניצולי השואה" אכן קיים: השואה ממשיכה לזרוע סבל בחייהם של אנשים אפילו כשהללו טרם נולדו עת הסתיימה. חשוב ללמוד זאת דווקא עכשיו – כנגד ההכחשות הזדוניות. אושביץ איננה "פלנטה אחרת", אלא מאורע הממשיך לחיות בתוכנו.
Simply-Smart.com